Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/03-01/68
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.05.2003
Obračun doprinosa prema zaostaloj plaći
Od BRODOGRADILIŠTA "A", zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o obračunu doprinosa u slučaju isplate plaća za razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 87. stavak 1. Zakona propisano je da se doprinosi obračunavaju prema propisima koji vrijede u vrijeme nastanka obveze za plaćanje.
Stavkom 2. istoga članka, propisano je da, izuzetno od odredbe stavka 1. istoga članka, prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu