Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/03-01/03
Urudžbeni broj:513-07/03-6
Zagreb, 05.03.2003
Primjena Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja II
Povodom vašeg dopisa Klasa: 400-01/03-0001/14 Ur. broj: 519-06/03-02 od 28. siječnja 2003. kojim tražite mišljenje o primjeni članka 87. stavak 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02), odgovaramo u nastavku:

Porezna uprava – Središnji ured dao je mišljenje Klasa: 411-01/03-01/03 Ur. broj: 513-07/03-5 od 16. siječnja 2003. u vezi s primjenom spomenutoga članka prema kojemu obveznik obračuna i plaćanja doprinosa treba postupiti kada u 2003. godini isplaćuje primitke ostvarene s osnove rada do 31. prosinca 2002. godine. Mišljenje vam se dostavlja u privitku.

Ako ste postupili suprotno izdanom mišljenju, trebate podnijeti tzv. korektivni obrazac RS kojim će se ispraviti izviješće o obračunatim iznosima, a na temelju posebnog zahtjeva izvršiti će se povrat možebitno više plaćeni iznos doprinosa.
Povratak na prethodnu stranicu