Doprinosi - Obračunavanje doprinosa, obveza plaćanja i rokovi uplate
Broj klase:411-01/03-01/08
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 20.02.2003
Obračun doprinosa za razdoblje do 31. prosinca 2003.
Povodom vašeg upita od 23. siječnja 2003. u predmetu primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja prema isplatama plaća i drugih primitaka (bonusa) za razdoblje do 31. prosinca 2002. odgovaramo u nastavku:
Prema odredbi članka 87. stavak 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02) prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi se obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002. godine.
Ako ste u svojim poslovnim knjigama za 2001. godinu evidentirali neisplaćene plaće i o tome imate dokaz - Sporazum između Društva i radnika, pri isplati tih plaća primjenjujete propise o obveznim doprinosima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002. a porez na dohodak u skladu s propisima važećim na dan isplate (članak 33. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak - Narodne novine, broj 127/00 i 150/02).
Na isti način dužni ste postupiti i u slučaju isplate bonusa koji ima tretman plaće a za uspješnost poslovanja u 2002. godini i koji se isplaćuje u 2003. godini.
Pitanja u vezi s iskazivanjem podataka na obrascu R-S trebate postaviti Središnjem registru osiguranika u Zagrebu., Gajeva broj 5.
Povratak na prethodnu stranicu