Doprinosi - Oslobođenja plaćanja doprinosa i mirovanje obveze
Broj klase:410-01/07-01/597
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-2
Zagreb, 16.04.2007
Obveza doprinosa za zdravstveno osiguranje

Od gospođe "A" iz Zagreba, zaprimljen je podnesak vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04). U bitnome, navodi da je osigurana na obvezno zdravstveno osiguranje kao stranac u Republici Hrvatskoj i traži oslobođenje od obveze doprinosa za zdravstveno osiguranje. Povodom upita odgovaramo u nastavku.

Sustav obveznog zdravstvenog osiguranja (obveza osiguranja te prava i obveze iz osiguranja i ostala pitanja) uređen je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine, broj 85/06, 105/06 i 118/06). Kako je u ovom slučaju riječ o osiguraniku -  strancu upućujemo i na odredbe Zakona o strancima (Narodne novine, broj 109/03) prema kojima je, između ostalih, kao uvjet za odobrenje privremenog boravka i/ili stalnog boravka strancu u Republici Hrvatskoj propisano i da ima uređeno osobno zdravstveno osiguranje (članci 38. i 49. toga Zakona) te na odredbe Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 114/97) koji uređuje obvezu i nositelja tereta zdravstvene zaštite stranaca i članova njihovih obitelji koji borave u Republici Hrvatskoj.

Status u osiguranju (prijavu i odjavu) osiguranika obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje i provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) odnosno područni ured toga Zavoda i to na zahtjev samog osiguranika ili na zahtjev druge fizičke ili pravne osobe koji su dužni stranca prijaviti na zdravstveno osiguranje jer je to pitanje koje prethodi u postupku stjecanja statusa stranca u Republici Hrvatskoj. Nakon što utvrdi status u osiguranju HZZO podatke o osiguraniku koji je, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca, sam dužan snositi teret zdravstvene zaštite, sukladno odredbi članka 80. stavka 1. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja, dostavlja Poreznoj upravi.

Prema tome, obveza doprinosa proizlazi iz statusa u osiguranju a Porezna uprava mjerodavna je samo utvrditi obvezu i naplatiti doprinose ali nije mjerodavna za davanje oslobođenja jer je to pitanje koje uređuje Zakon.

Povratak na prethodnu stranicu