Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/06-01/8
Urudžbeni broj:15-07-21-01/06-3
Zagreb, 06.12.2006
Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika

Od gospođe "A.B." iz Čakovca, zaprimljen je upit vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) odnosno o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika po osnovi mirovine i invalidnine koju isplaćuje inozemni isplatitelj. U bitnome, navodi da pored mirovine koju ostvaruje po osnovi rada u SR Njemačkoj i po osnovi prava na mirovinu iza pokojnog supruga ostvaruje i dodatno naknadu od privatnog osiguranja po osnovi police koja je plaćana novcem od zarade u Njemačkoj. O načinu utvrđivanja osnovice u ovom slučaju dajemo mišljenje u nastavku.

 

Sukladno odredbi članka 4. točke 24. Zakona osiguranik, inozemni umirovljenik, obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa na osnovicu propisanu člankom 19. stavak 1. Zakona, a prema odredbi toga članka mjesečna osnovica jest mirovina i invalidnina koju inozemni nositelj mirovinskog i invalidskog osiguranja isplaćuje osiguraniku ali ne više od umnoška najniže mjesečne osnovice i koeficijenta 2,00. Prema odredbi članka 16. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05) mjesečnu osnovicu utvrđuje Porezna uprava na osnovi podataka o iznosu mirovine odnosno invalidnine što ih osiguranik daje na uvid prilikom stjecanja svojstva u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO).

 

Ako je u podatku o iznosu mirovine i invalidnine što ga je HZZO ili, u nekim slučajevima i sam osiguranik, dostavio Poreznoj upravi sadržan i iznos naknade privatnog osiguravatelja tada se taj iznos ne uzima prilikom utvrđivanja iznosa mirovine iz inozemstva odnosno ne smatra se mirovinom niti invalidninom.

Povratak na prethodnu stranicu