Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01-06-01/60
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 01.12.2006
Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice

Povodom upita od 1. prosinca 2006. vezano uz primjenu odredaba Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 127/02. 177/04 i 175/05 - dalje u tekstu Zakon) odnosno primjenom najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa u slučaju kada je poslodavac radniku isplatio otpremninu podložnu obvezi doprinosa ali je isplata uslijedila u godini nakon što je radni odnos s isplatiteljem otpremnine prekinut. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbi članka 3. točka 13. Zakona „najviša godišnja osnovica je najviši iznos do kojega se obračunava obvezni doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za jednu kalendarsku godinu trajanja osiguranja". Iz citirane odredbe proizlazi daje pojam najviše godišnje osnovice, osim uz iznos, vezan i uz određeno razdoblje a to je godina u kojoj se ostvaruje staž u osiguranju.

Kako je, u konkretnom slučaju, riječ o osobi koja je osigurana po osnovi rada za poslodavca upućujemo i na odredbe Zakona o radu (Narodne novine, broj 137/04 - pročišćeni tekst) prema kojima odnos poslodavca i radnika traje unutar određenog razdoblja a za vrijeme trajanja toga odnosa poslodavac je dužan prijaviti radnika na obvezna osiguranja i odjaviti ga s danom prestanka radnog odnosa a dužan mu je i isplatiti plaću za rad te osigurati i sva ostala prava sukladno odredbama Zakona o radu, kolektivnog ugovora i ugovora o radu.

 

Otpremnina se, u skladu s odredbom članka 125. Zakona o radu, isplaćuje kao pravo po osnovi rada za istoga poslodavca, određuje se s obzirom na dužinu prethodnoga neprekidnoga trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem i za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca. Prema tome, otpremnina se ne može smatrati primitkom godine u kojoj je isplaćena već se ravnomjerno raspoređuje na više godina i to samo na godine za koje je obračunana i plaćena. Kako je, u ovom slučaju otpremnina isplaćena u godini nakon što je radni odnos prekinut odnosno u godini kada više nije trajao staž u mirovinskom osiguranju, ne može se uzeti kao osnova za utvrđivanje najviše godišnje osnovice za godinu u kojoj je isplaćena.

Povratak na prethodnu stranicu