Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/99
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 23.07.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja obveznika koji od samostalne djelatnosti plaćaju porez na dobit
U poslovima donošenja rješenja o mjesečnoj osnovici i iznosima doprinosa obveznicima koji sami za sebe plaćaju doprinose sukladno članku 70. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku teksta Zakon) izdana su, u nekim slučajevima, rješenja obveznicima doprinosa koji od samostalne djelatnosti, umjesto poreza na dohodak, plaćaju porez na dobit.
Rješenje je izdano u slučajevima:
kada u aplikaciji obveznih doprinosa obvezniku koji od samostalne djelatnosti plaća porez na dobit nije unesen odgovarajući identifikator («D») i
kada više osoba zajednički obavlja samostalnu djelatnost od koje plaćaju porez na dobit ali tada samo osobi koja nije nositelj supoduzetništva.
Utvrđivanje osnovice i doprinosa ovim obveznicima rješenjem u suprotnosti je s odredbom članka 66. stavak 1. Zakona kojom je uređeno da se doprinosi prema stopama iz članaka 38. Zakona obračunavaju prilikom obračuna poduzetničke plaće (odnosi se na obveznika koji si isplaćuje poduzetničku plaću) i s odredbom članka 67. stavak 1. Zakona kojom je uređeno da se doprinosi prema stopama iz članaka 39. Zakona obračunavaju do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec (odnosi se na obveznika koji si ne isplaćuje poduzetničku plaću).
Izdano rješenje svakom obvezniku po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti koji od te djelatnosti plaća porez na dobit treba, po službenoj dužnosti, proglasiti ništavnim sukladno članku 268. Zakona o općem upravnom postupku a proknjižene obveze nastale prema poništenom rješenju stornirati.
U svakom slučaju treba i:
u aplikaciji obveznih doprinosa ISPU ažurirati podatak na način da se obvezniku
doprinosa upiše identifikator <dD»,
u slučaju kada je sjedište supoduzetništva na području ispostave Porezne uprave
različito od prebivališta obveznika, ispostava sjedišta supoduzetništva dužna je o tome
obavijestiti ispostavu prebivališta obveznika koja ima obvezu poništiti rješenje
(rješenje proglašava ništavnim ispostava koja ga je donijela),
primjerak rješenja dostaviti HZMO, HZZO i REGOS-u.
Gradski zavod za automatsku obradu podataka će osigurati mogućnost ažuriranja podataka dodatnim unosom identifikatora u ovom slučaju.
Povratak na prethodnu stranicu