Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/56
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.05.2003
Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
Od dioničkog društva "A" (Sektor kontroling) zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno tumačenje odredbi članka 28. stavak 2. i članka 9. stavak 2. Zakona.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
1. Člankom 28. stavak 2. Zakona propisano je da je najviša godišnja osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iz svih osnova, umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12.
Postupak godišnjeg obračuna (za porezno razdoblje) propisan je člankom 77. stavak 1. Zakona, prema kojemu obveznik doprinosa koji je sam ili je za njega isplatitelj plaće ili drugih primitaka prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa, iz svih osnova, uplatio doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, ima pravo na povrat iznosa doprinosa obračunanog iz iznosa osnovice (dijela) koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice.
Pravo na povrat doprinosa, prema članku 77. stavku 2. Zakona, obvezniku doprinosa utvrđuje se rješenjem Porezne uprave, u upravnom postupku koji pismenim podneskom pokreće obveznik doprinosa.
Prema tome, isplatitelj primitka od druge samostalne djelatnosti ne može primijeniti odredbu o najvišoj godišnjoj osnovici pri obračunu doprinosa prema primitku -osnovici propisanoj člankom 9. Zakona.
2. Člankom 9. stavak 2. Zakona propisano je da je osnovica za obračun doprinosa na osnovicu obvezniku iz članka 4. točka 7.2. (isplatitelj primitka od druge samostalne djelatnosti) svaki pojedinačni primitak isplaćen obvezniku doprinosa.
Dodatno je, člankom 15. Pravilnika o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 158/02), propisano da je, u slučaju utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa prema članku 9. Zakona (primici od druge samostalne djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan ugovora o radu), osnovica za obračun doprinosa iz osnovice i na osnovicu ista, što znači da je i osnovica za obračun doprinosa na osnovicu primitak umanjen za porezno priznati iznos izdatka u paušalnom iznosu (propisanom postotku u odnosu na iznos primitka).
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu