Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/62
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.05.2003
Najviša mjesečna i najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
Od anke "A", zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno tumačenje odredbi članka 28. Zakona.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 28. Zakona propisano je daje najviša mjesečna osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice, iz članka 5. stavak 1. Zakona, umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6,00 (stavak 1.), a najviša godišnja osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iz svih osnova, umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12 (stavak 2.).
Odredba stavka 1. članka 28. Zakona primjenjuje se samo kada je osnovica za obračun doprinosa plaća koju poslodavac isplaćuje zaposleniku s osnove rada u određenom mjesecu (pojam plaće i najviše mjesečne osnovice za obračunavanje doprinosa pojašnjeni su člankom 3. točke 12. i 19. Zakon) i to za obračun svih doprinosa iz osnovice: doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti i na temelju individualne kapitalizirane štednje.
3. Odredba stavka 2. članka 28. Zakona primjenjuje se na način kako je propisano člankom 77. stavak 1. Zakona za godišnji obračun doprinosa, prema kojemu osiguranik koji je sam ili je za njega isplatitelj plaće ili drugih primitaka prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa, iz svih osnova, uplatio doprinose iz iznosa koji prelazi iznos najviše
godišnje osnovice, ostvaruje pravo na povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti plaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa.
Pravo na povrat doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, prema članku 77. stavku 2. Zakona, utvrđuje se rješenjem Porezne uprave.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.

Povratak na prethodnu stranicu