Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/57
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.05.2003
Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa
Od g. "A", poreznog savjetnika zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno tumačenje odredbi članka 28. stavak 2. Zakona.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člankom 28. stavak 2. Zakona propisano je da je najviša godišnja osnovica za obračunavanje doprinosa iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, iz svih osnova, umnožak prosječne plaće, koeficijenta 6,00 i broja 12.
Postupak godišnjeg obračuna (za porezno razdoblje) propisan je člankom 77. stavak 1. Zakona, prema kojemu obveznik doprinosa koji je sam ili je za njega isplatitelj plaće ili drugih primitaka prema kojima postoji obveza obračuna doprinosa, iz svih osnova, uplatio doprinos iz osnovice za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti, ima pravo na povrat iznosa doprinosa obračunanog iz osnovice (iznosa) koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice.
Pravo na povrat doprinosa, prema članku 77. stavku 2. Zakona, obvezniku doprinosa utvrđuje se rješenjem Porezne uprave, u upravnom postupku koji pismenim podneskom pokreće obveznik doprinosa.
Prema tome, isplatitelj primitka od druge samostalne djelatnosti ne može primijeniti odredbu o najvišoj godišnjoj osnovici pri obračunu doprinosa prema primitku -osnovici propisanoj člankom 9. Zakona.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu