Doprinosi - Osnovica za obračun doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/74
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 29.05.2003
Doprinosi za obvezna osiguranja i dohodak od imovine
Od AUTO ŠKOLE "A", zaprimljen je upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02 - u nastavku: Zakon), odnosno mišljenje o tome postoji li obveza obračuna i plaćanja obveznih doprinosa u slučaju kada fizička osoba ostvaruje dohodak od imovine izdavanja u najam osobnog automobila, a od kojega dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga u skladu s člancima 18. do 22. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 127/00 i 150/02).
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku:
Člancima 5. do 24. Zakona propisane su osnovice za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a to su: plaća, razlika plaće, poduzetnička plaća, primitak po osnovi druge samostalne djelatnosti i od nesamostalnog rada izvan ugovora o radu, primitak za rad učenika i studenata putem posrednika pri zapošljavanju, osnovice propisane u stalnom mjesečnom iznosu za osiguranike samostalne obveznike plaćanja doprinosa i naknada plaće koju isplaćuju HZMO, HZZO i centri za socijalnu skrb.
U slučaju kada fizička osoba ostvaruje dohodak od imovine od izdavanja u najam nekretnina i pokretnina, neovisno o činjenici da dohodak po ovoj osnovi utvrđuje na način propisan za utvrđivanje dohotka od obrta i slobodnih zanimanja, nije obveznik doprinosa po osnovi dohotka od imovine, osim u slučaju da je po toj osnovi obvezno osigurana prema propisima iz oblasti obveznih osiguranja.
S ovim mišljenjem upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu