Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/77
Urudžbeni broj:383-07/03-2
Zagreb, 15.05.2003
Plaćanje doprinosa za osobe hrvatske državljane zaposlene u osobnoj službi diplomatskog predstavnika
U svezi s vašim upitom u vezi primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ("Narodne novine", broj 147/02 - u daljnjem tekstu Zakon ) od 20.ožujka 2003.godine, a u dijelu koji se odnosi na obračunavanje i plaćanje doprinosa za osobe zaposlene u osobnoj službi diplomatskog predstavnika u Republici Hrvatskoj, nastavno odgovaramo.
Prema bilateralnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a i prema Bečkim konvencijama ( čl. 33. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima - Službeni list, "A" broj 2.od 26.veljače 1966. i čl. 48. Bečke konvencije o konzularnim odnosima— Službeni list, "A" broj 5. od 4. svibnja 1966. ), diplomati, odnosno konzuli imaju prema propisima iz socijalnog osiguranja i Zakona, obveze poslodavca u odnosu na svoje kućno osoblje koji su hrvatski državljani..
To znači da diplomatski predstavnici moraju podnijeti prijavu na obvezna osiguranja i plaćati doprinose kao i svi ostali poslodavci -fizičke osobe za svoje kućno osoblje.
Sukladno članku 4. točci 1.12. Zakona, radnik ( osoba zaposlena u osobnoj službi diplomatskog predstavnika ) je obveznik doprinosa iz plaće a poslodavac ( diplomatski predstavnik ) je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa iz plaće koje, obustavlja i plaća u ime i u korist radnika te obveznik doprinosa te obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa na plaću.
Povratak na prethodnu stranicu