Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/36
Urudžbeni broj:513-07/03-2
zagreb, 04.04.2003
Članovi uprave i plaćanje obveznih doprinosa
Od više obveznika doprinosa zaprimili smo upit u svezi primjene Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ( " Narodne novine ", br. 147/02 ) za osobe članove uprave trgovačkog društva.
Na navedene upite odgovaramo u nastavku.
Prema članku 3. točci 2. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja pod članom uprave trgovačkog društva smatra se osoba koja dužnost člana tog društva obavlja izvan radnog odnosa i s te je osnove obvezno osiguran.
Dakle, ako je član uprave trgovačkog društva u radnom odnosu u istom trgovačkom društvu, nije obvezno osiguran kao član uprave pa nije ni obveznik doprinosa.
Isto tako ako je član uprave u radnom odnosu kod bilo koje pravne ili fizičke osobe, odnosno ako je obvezno osiguran po bilo kojoj drugoj osnovi ( obrtnik, slobodno zanimanje, poljoprivrednik i sl) nije obvezno osiguran kao član uprave.
Članovi uprave koji nisu obvezno osigurani po bilo kojoj drugoj osnovi, obvezno su osigurani kao članovi uprave te su i obveznici plaćanju doprinosa, a to se odnosi na:
- umirovljenike ( osim na umirovljenike - korisnike invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad ako su zaposleni),
- nezaposlene
- studente i učenike
- osobe koji ostvaruju samo primitke od povremenog nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti.
Članovi uprave koji nisu osigurani po bilo kojoj drugoj osnovi, a ostvaruju primitke od povremenog nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti obveznici su plaćanja doprinosa i kao članovi uprave.
Sukladno članku 20. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja mjesečna osnovica za obračun doprinosa za člana uprave jest prosječna plaća koja za 2003. iznosi 5.310,00 kuna.

Člankom 45. Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja propisano je obračunavanje doprinosa na navedenu osnovicu po stopama:
- 20,00% za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti,
( za osiguranike II. stupa stope iznose: 15,00% za I. stup + 5,00% za II. stup)
-15,00% za osnovno zdravstveno osiguranje,
- 0,50% poseban doprinos za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Član uprave trgovačkog društva obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa dok Porezna uprava ove doprinose utvrđuje rješenjem.
Posebno ističemo da se o pravima umirovljenika - članova uprave trgovačkog društva u svezi isplate mirovina, te o utvrđivanju svojstva osiguranja članova uprave treba obratiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
Povratak na prethodnu stranicu