Doprinosi - Obveznik doprinosa i obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa
Broj klase:411-01/03-01/15
Urudžbeni broj:513-07/03-1
Zagreb, 31.01.2003
Uplata obveznih doprinosa iz i na poduzetničku plaću
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja ( "Narodne novine" , broj 147/02 ) propisao je poduzetničku plaću kao osnovicu za plaćanje obveznih doprinosa za osiguranike s osnove obavljanja samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja te djelatnosti poljoprivrede i šumarstva koji od obavljanja tih djelatnosti plaćaju porez na dobit umjesto poreza na dohodak te za trgovca pojedinca.
Ovi osiguranici - obveznici plaćanja doprinosa plaćaju obvezne doprinose u korist računa 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske uz primjenu sljedećih brojčanih oznaka vrste doprinosa.
1. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
- 8117 Doprinos za mirovinsko osiguranje s osnova rada za poslodavca fizičku osobu
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8117 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke ).
2. Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje
- 8478 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje osoba koje samostalno obavljaju gospodarsku djelatnost
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8478 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke

- 8486 Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8486 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana ( 13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke ).
- 8591 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti gospodarsku djelatnost
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8591 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana ( 13 znamenaka } te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke ).
- 8605 Posebni doprinos za prava u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti osoba koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 8605 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S (tri znamenke).
3. Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
Ovi obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa: 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
- 2011 Doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje za radnike koji su zaposleni kod fizičkih osoba
Obveznici plaćanja upisuju u " pozivu na broj odobrenje" na nalogu, u pretpolje model "22", a u polje podatak prvi - brojčane oznaku vrste doprinosa 2011 ( 4 znamenke uključujući i kontrolni broj ), podatak drugi -jedinstveni matični broj građana (13 znamenaka ) te podatak treći - oznaku identifikatora obrasca R - S ( tri znamenke ).
Povratak na prethodnu stranicu