Opći porezni zakon - Utvrđivanje činjenica u poreznom postupku
Broj klase:410-01/10-01/2373
Urudžbeni broj:513-07-21-12/10-1
Zagreb, 21.12.2010
Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje

U smislu odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, u nastavku: OPZ), Porezna uprava ima ovlasti i dužnosti utvrđivati sve činjenice koje su od utjecaja ili mogu biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (u nastavku: porezno bitne činjenice), pri čemu nije ograničena u izboru radnji i mjera koje će poduzimati, odnosno dokaznih sredstava koja će izvoditi. 

                

Ciljevi aktivnosti praćenja i prikupljanja drugih porezno bitnih činjenica su stvaranje baze podataka o poreznom obvezniku koji se mogu koristiti za potrebe drugih poreznih postupaka. Porezna uprava, pri tome se koristi javno dostupnih podacima o poslovnim subjektima i njihovim aktivnostima dostupnima putem interneta, oglašavanja putem javnih medija, letaka, oglasnih stupova, na službenim stranicama turističkih zajednica, prikupljanjem podataka od gradova i općina o zatraženim koncesijama za korištenje javnih površina za pružanje usluga kao što su primjerice velika kulturna događanja poput „A“, „B“, „C“, i sl.

 

Mišljenja smo da bi prilikom praćenja takvih velikih događanja i u svrhu prikupljanja podataka bitnih za oporezivanje, nadležni Područni uredi trebali vršiti očevid kod organizatora te zatražiti tablični prikaz svih sudionika takvih događanja putem OIB-a i honorarima koje su ostvarili.

 

Nadalje, nadležni Područni uredi dostavljali bi takve izvještaje Središnjem uredu – Službi za OIB, unutar koje bi se podaci iz tabličnih prikaza unosili u Evidenciju podataka bitnih za oporezivanje. Podaci o potencijalnim poreznim obveznicima na takav način bili bi vidljivi putem navedene evidencije i bili dostupni nadležnim ispostavama Porezne uprave.

Povratak na prethodnu stranicu