Opći porezni zakon - Porezni akti
Broj klase:410-01/11-01/814
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 13.09.2011
Postupanje vezano za dostavu obavijesti o poreznom nadzoru poreznom obvezniku koji je otputovao izvan RH
Vezano za zamolbu Porezne uprave, Područnog ureda Pazin za pružanjem pravne pomoći radi dostave obavijesti o poreznom nadzoru poreznoj obveznici koja se odselila kod sina u inozemstvo, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.
 
Iz predmetne zamolbe proizlazi da prema podacima kojima raspolažu Porezna uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova porezna obveznica ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, te da su djelatnici Porezne uprave otišli na adresu prijavljenog prebivališta u Pazinu,  pri čemu nisu zatekli poreznu obveznicu, ali su od susjede doznali da je porezna obveznica odselila kod sina u Smederevo.
 
Imajući u vidu navedene okolnosti, osobito da se temeljem podataka iz zamolbe ne može zaključiti da je porezna obveznica obavijestila Poreznu upravu o promjeni prebivališta te da se podatak da je odselila temelji na informaciji dobivenoj od susjede, pri čemu se ne može sa sigurnošću zaključiti da je porezna obveznica promijenila prebivalište u smislu propisanog odredbom članka 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08 i 18/11), to vas upućujemo na primjenu odredbe članka 51. OPZ-a i uputu ovog tijela o postupanju kod dostave poreznog akta, klasa: 410-01/09-01/787, ur.broj: 513-07-21-01/09-1 od 14. svibnja 2009. godine.

 

U smislu propisanog člankom 51. stavkom 2. OPZ-a, mjestom dostave smatra se: prebivalište ili uobičajeno boravište sudionika, sjedište sudionika koji je pravna osoba i radno mjesto sudionika, slijedom čega se dostava pismena obavlja poreznom obvezniku pravnoj osobi prema mjestu sjedišta, a fizičkoj osobi prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta ili radnog mjesta.

 

Ako se osoba kojoj se treba izvršiti osobna dostava ne zatekne na mjestu dostave, dostavljač je dužan ostaviti potpisanu pismenu obavijest i ponovno pokušati izvršiti osobnu dostavu, a ako niti nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili ako sudionik odbije primiti porezni akt, porezni akt se vraća poreznom tijelu. U tom slučaju dostavljač je dužan na mjestu dostave ostaviti potpisanu pismenu obavijest te se smatra da je osobna dostava izvršena osobi kojoj je pismeno upućeno u roku od petnaest dana od dana kada je na mjestu dostave ostavljena potpisana pismena obavijest dostavljača o ponovljenom pokušaju dostave.

 

Zaključno ističemo da je društvo „A“ d.d., putem kojeg se u pravilu obavlja dostava poreznih akata, upoznato s navedenom uputom ovog tijela o postupanju kod dostave poreznog akta te obvezama koje imaju njihovi djelatnici kada obavljaju dostavu poreznih akata. Ako se pojave učestali propusti prilikom obavljanja dostave poreznih akata od strane djelatnika navedenog društva, potrebno je uočeni problem pokušati riješiti putem izravnog kontakta s nadležnim poštanskim uredom te isti upozoriti na uočene propuste u vršenju dostave poreznih akata od strane njihovih djelatnika.    

Povratak na prethodnu stranicu