Opći porezni zakon - Porezni akti
Broj klase:410-01/11-01/1024
Urudžbeni broj:513-07-21-01/11-2
Zagreb, 13.09.2011
Postupanje vezano za dostavu rješenja poreznom pbvezniku

Vezano za upit Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb o dostavi drugostupanjskog rješenja poreznom obvezniku, u nastavku dajemo slijedeći odgovor.

 

Iz predmetnog upita proizlazi da nakon neuspjelog pokušaja dostave drugostupanjskog rješenja prema adresi sjedišta poreznog obveznika pravne osobe, nije uspio niti pokušaj dostave na dostupnu adresu odgovorne osobe. Prema podacima kojima raspolažu Porezna uprava i Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorna osoba ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi te ne postoje podaci o nekom drugom mjestu prebivališta ili boravišta.   

 

Imajući u vidu navedene okolnosti, to upućujemo na primjenu odredbe članka 51. stavci 1. do 6. (Narodne novine broj 147/08 i 18/11, u nastavku: OPZ) i uputu ovog tijela o postupanju kod dostave poreznog akta, klasa: 410-01/09-01/787, ur.broj: 513-07-21-01/09-1 od 14. svibnja 2009. godine.

 

Dostava poreznih akata za koje je propisana obvezna osobna dostava (članak 51. stavak 1. OPZ-a) obavlja se na način da se pismeno dostavlja prema mjestu dostave osobnom dostavom sudionicima poreznog postupka ili njihovim opunomoćenicima u slučaju kada sudionici poreznog postupka imaju opunomoćenika.

 

U smislu propisanog člankom 51. stavkom 2. OPZ-a, mjestom dostave smatra se: prebivalište ili uobičajeno boravište sudionika, sjedište sudionika koji je pravna osoba i radno mjesto sudionika, slijedom čega se dostava poreznog rješenja obavlja poreznom obvezniku pravnoj osobi prema mjestu sjedišta, a fizičkoj osobi prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta ili radnog mjesta.

 

Smatramo da je u konkretnom slučaju potrebno ponoviti dostavu drugostupanjskog rješenja poreznom obvezniku u skladu s postupkom predviđenim u navedenoj uputi ovog tijela, pri čemu napominjemo da je ista usuglašena s društvom „A“ d.d.

 

Ako dostava ne uspije niti nakon ponovnog pokušaja dostave te poštanski djelatnici vraćaju pošiljke s napomenom da je primatelj odselio, potrebno je kontaktirati nadležni poštanski ured radi rješavanja problema u skladu s navedenom uputom kojom je predviđeno da je dostavljač dužan ostaviti na mjestu dostave potpisanu pismenu obavijest i ponovno pokušati izvršiti osobnu dostavu, a ako niti nakon drugog pokušaja dostava ne bude izvršena ili ako sudionik odbije primiti porezni akt, porezni akt se vraća poreznom tijelu. U tom slučaju dostavljač je dužan na mjestu dostave ostaviti potpisanu pismenu obavijest te se smatra da je osobna dostava izvršena osobi kojoj je pismeno upućeno u roku od petnaest dana od dana kada je na mjestu dostave ostavljena potpisana pismena obavijest dostavljača o ponovljenom pokušaju dostave.

 

Povratak na prethodnu stranicu