Opći porezni zakon - Nadležnost
Broj klase:740-04/06-01/2
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-4
Zagreb, 20.06.2006
Nadležnost za postupanje po zahtjevima Financijske policije
U svezi upita Područnih ureda Split, Zagreb i Rijeka o nadležnosti vođenja prekršajnog postupka kod posebnih poreza, u nastavku odgovaramo:
 
Člankom 16. stavak 2. Zakona o Financijskoj policiji (Narodne novine, broj 177/04) propisano je da zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ovlašteni službenik Financijske policije podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Porzne uprave koja vodi prekršajni postupak.
 
Člankom 3. stavkom 6. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04) propisano je da Porezna uprava obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije.
 
Članak 170. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisuje da je porezni prekršaj povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana ovim Zakonom i posebnim o pojedinim vrstama poreza.
 
Slijedom navedenog, budući da je Zakonom o Financijskoj policiji propisano da zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka ovlašteni službenik Financijske policije podnosi nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Porezne uprave koja vodi prekršajni postupak, a Zakonom o Poreznoj upravi da obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije, u vođenju prekršajnog postupka primjenjuju se odredbe navedenih zakona, odnosno mišljenja smo da prekršajni postupak u slučaju povrede propisa kodposebnih poreza provodi Porezna uprava.
Povratak na prethodnu stranicu