Opći porezni zakon - Nadležnost
Broj klase:410-20/03-01/23
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 17.02.2003
Ovjera ugovora o kupoprodaji stana
Na upit Ministarstva obrane Uprave za ljudske resurse - Služba za stambene poslove, o mogućnosti ovjere Ugovora o kupoprodaji stanova temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, bez obzira gdje se nekretnina nalazi, u nastavku odgovaramo.
 
Člankom 45. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se mjesna nadležnost poreznih tijela određuje prema posebnim zakonima i propisima kojima se uređuje unutarnja organizacija i ustrojstvo poreznih tijela.
 
Člankom 22. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91 i 103/96) propisano je da se mjesna nadležnost u stvarima koje se odnose na nekretninu određuju prema mjestu gdje se nekretnina nalazi.
 
Člankom 17. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02) propisano je da porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.
 
Vezano uz navedene zakonske odredbe, Informacijski sustav Porezne uprave dozvoljava unos nekretnina samo u onoj ispostavi Porezne uprave gdje se nekretnina nalazi. Primjerice ako je riječ o kupnji nekretnine u Dubrovniku, bez obzira gdje je prebivalište kupca i prodavatelja, rješenje o utvrđivanju poreza na promet nekretnina donosi se u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, dakle u Dubrovniku.
 
Shodno navedenom, sve zakonske odredbe upućuju da se utvrđivanje poreza na promet nekretnina, bez obzira da li se donosi rješenje o oslobađanju od plaćanja poreza na promet nekretnina ili se utvrđuje porezna osnovica, vrši u mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu gdje se nekretnina nalazi. Ujedno napominjemo da je Zakonom o porezu na promet nekretnina propisana obveza poreznog obveznika, dakle kupca, da u zakonom propisanom roku izvrši prijavu za nastanak porezne obveze, a ne prodavatelja. Iz navedenih razloga, odredaba zakona i postave Informacijskog sustava Porezne uprave, vašem zahtjevu nije moguće udovoljiti. 
Povratak na prethodnu stranicu