Opći porezni zakon - Porezno-pravni odnos
Broj klase:410-01/05-01/294
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 06.04.2005
Naknada za rad zastupnika po službenoj dužnosti
U svezi upita odvjetnika "A" o načinu fakturiranja naknade za pojedine radnje u postupku Poreznoj upravi Područnom uredu Krapina koji ga je imenovao zastupnikom po službenoj dužnosti, u nastavku odgovaramo:
Člankom 17. stavka 3. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da zastupnik ima pravo na nagradu i nadoknadu troškova zastupanja. Nagradu i nadoknadu troškova utvrđuje i isplaćuje porezno tijelo prema propisanoj tarifi.
 
Člankom 7. stavkom 1. točkom 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04 i 82/04) propisano je da porezna obveza za usluge nastaje istekom obračunskog razdoblja, iz članka 16. stavka 2. ovoga Zakona, u kojemu su obavljene. Navedeno vrijedi i za usluge koje su obavljene djelomično i zasebno obračunane.
 
Člankom 42. stavkom 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04 i 77/04) propisano je da su usluge obavljene u trenutku završetka njihovog korištenja. Ako se neka usluga obavlja stalno (kontinuirano) u dva obračunska razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku drugog obračunskog razdoblja. Ako se usluga obnavlja stalno (kontinuirano) kroz više obračunskih razdoblja, porezna obveza nastaje po proteku svakog obračunskog razdoblja, bez obzira je li usluga zaračunana ili nije.
 
Slijedom navedenoga, troškove zastupanja odvjetnik će fakturirati prema kontinuitetu obavljenih poslova i prema zakonskim propisima kojima je određeno ispostavljanje računa, a sukladno visini određenoj Tarifom o nagradama i naknadima troškova za rad odvjetnika.
 
Molimo da s navedenim mišljenjem upoznate podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu