Opći porezni zakon - Obveza čuvanja porezne tajne
Broj klase:471-02/06-01/369
Urudžbeni broj:513-07-21-01/07-3
Zagreb, 06.02.2007
Dostava podataka za pravnu osobu u stečaju na temelju prijave poreza na dobit
U svezi zahtjeva gospodina A dostavljenog Područnom uredu Zadar, Ispostavi Zadar za izdavanje dokumenta kojim se oslikava stanje iz centralne jedinice računalnog sustava Porezne uprave za pravnu osobu 'B' d.o.o. na temelju predane prijave poreza na dobit za 1994. godinu koju je potpisao kao direktor, u nastavku odgovaramo:
Uvidom u Informacijski sustav Porezne uprave i podatke Trgovačkog suda u Zadru vidljivo je da je nad dužnikom 'B' d.d., sa sjedištem u Zadru, otvoren stečajni postupak 21. prosinca 2001. godine, a za stečajnog upravitelja imenovan gospodin C. 
Člankom 8. stavkom 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da su službene osobe, vještaci i sve druge osobe koje su uključene u porezni postupak dužne kao poreznu tajnu čuvati:
1.  činjenice koje su u poreznom, prekršajnom ili sudskom postupku doznale o poreznom obvezniku,
2. pronalaske, recepte, patente i slično koje su doznale u poreznom  postupku,
3.  identifikacijske znakove i podatke o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani.
Obveza čuvanja porezne tajne je povrijeđena ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave.
U članku 3. istog Zakona propisano je da obveza čuvanja porezne tajne nije povrijeđena:
1. ako se poreznom jamcu omogući uvid u podatke o poreznom obvezniku, bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku,
2. ako se članove društva osoba upozna s činjenicama bitnim za oporezivanje društva,
3. ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka i
4. ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose.
Budući da gospodin A navodi da su mu traženi podaci iz prijave poreza na dobit za 1994. godinu potrebni kao dokaz pred sudovima i u postupcima u kojima je stranka, a nije niti odgovorna osoba za poslovanje 'B'd.d. u stečaju Područni ured Zadar, Ispostava Zadar ispravno je postupila odbivši zahtjev stranke za davanjem podataka.
Povratak na prethodnu stranicu