Gradski i općinski porezi - Porez na korištenje javnih površina
Broj klase:410-01/02-01/1013
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 05.12.2002
Pojašnjenje pojma javnih površina
Na upit fizičke osobe A o pojašnjenju pojma javnih površina, nastavno odgovaramo.
Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine temeljem članka 43. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00,127/00, 59/01, 107/01 i 117/01).
Člankom 43. stavak 2. i 3. navedenog Zakona određeno je da se porez na korištenje javnih površina plaća u visini te na način i pod uvjetima koje propišu grad ili općina. Što se smatra javnom površinom Zakonom se ne precizira, već je prepušteno općinama i gradovima da to utvrde svojim odlukama.
Shodno navedenom, Grad Daruvar svojom odlukom propisuje visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, ujedno odlukom mora i odrediti što se smatra javnom površinom.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu