Gradski i općinski porezi - Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.
Broj klase:412-07/03-01/1
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 30.05.2003
Obveza plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima regestrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti ispostave Slunj
Na upit Područnog ureda Karlovac, o obvezi plaćanja poreza na tvrtku poreznog obveznika koji ima registrirani ugostiteljski objekt u nadležnosti Ispostave Slunj, kojem i plaća porez na tvrtku, a tijekom cijele godine svaki utorak u tjednu dolazi u općinu Vojnić, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 42. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01,107/01,117/01 i 150/02) propisano je da ako obveznik poreza na tvrtku u svom sastavu ima poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznik je poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Člankom 40. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se poslovnom jedinicom smatra svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti društva. Poslovnom jedinicom smatraju se posebno:
1. sjedište uprave
2. podružnica
3. poslovnica
4. mjesto proizvodnje ili radionica
5. mjesto kupnje, prodaje ili isporuke
6. rudnik, kamenolom ili drugo stalno, pokretno ili plutajuće crpilište zemnog blaga
7. stalno, pokretno, plutajuće ili drugo gradilište, građevinski ili montažni projekt ako traje dulje od šest mjeseci prema uvjetima navedenim u Zakonu.
Shodno navedenom, ako porezni obveznik svakog utorka u tjednu obavlja ugostiteljske usluge na sajmu u općini Vojnić, smatra se da u općini Vojnić ima svoje stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti - prodaja jela i pića u objektu tipa pokretne ugostiteljske radnje (kamp kućica), pa je obveznika plaćanja poreza na tvrtku za poslovnu jedinicu općinu Vojnić.
Povratak na prethodnu stranicu