Gradski i općinski porezi - Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.
Broj klase:412-07/02-01/14
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 19.11.2002
Obveza poreza na tvrtku i poreza na reklamu
Na upit pravne osobe A, da li se stavljanjem naziva tvrtke na tendu ispred poslovnice, plaća porez na tvrtku ili porez na reklamu, nastavno odgovaramo.
Člankom 32. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine» broj: 59/01) brisan je podnaslov «3. Porez na reklame», te članci 39., 40. i 41. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave. Brisanim člancima Zakona bili su propisani obveznici plaćanja poreza na reklame, te način utvrđivanja poreza na reklame
Člankom 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («narodne novine« broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti. Stavkom 2. navedenog članka Zakona propisano je da obveznici poreza na tvrtku ili naziv, koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice, obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Shodno navedenom, u 2002.godini, porez na tvrtku utvrđuje se prema odredba-na Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok se porez na reklame ukida stupanjem na snagu navedenog Zakona.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu