Gradski i općinski porezi - Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.
Broj klase:412-07/02-01/11
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 06.09.2002
Porez na tvrtku za poslovne jedinice poreznog obveznika
Na upit Grada Čabra, o tumačenju članka 42. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, nastavno odgovaramo.
Člankom 42. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) propisano je da obveznici poreza na tvrtku koji u svojem sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajne mjesta), obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.
Člankom 40. stavak 1. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00) propisano je da se poslovnom jedinicom smatra svako stalno mjesto obavljanja gospodarstvene djelatnosti društva. Poslovnom jedinicom smatraju se posebno:
1. sjedište uprave
2. podružnica
3. poslovnica
4. mjesto proizvodnje ili radionica
5. mjesto kupnje, prodaje ili isporuke
6. rudnik, kamenolom ili drugo stalno, pokretno ili plutajuće crpilište zemnog blaga
7. stalno, pokretno, plutajuće ili drugo gradilište, građevinski ili montažni projekt ako
traje dulje od šest mjeseci prema uvjetima navedenim u Zakonu.
Shodno navedenom, ako porezni obveznik ima više trgovina, a sve su na području Grada Čabra, smatra se da ima onoliko poslovnih jedinica koliko ima i mjesta prodaje, jer se poslovnom jedinicom smatra svako stalno mjesto obavljanja djelatnosti.
Povratak na prethodnu stranicu