Gradski i općinski porezi - Porez na tvrtku ili naziv - ukinut 01.01.2017.
Broj klase:412-07/02-01/10
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 10.09.2002
Razrez poreza na tvrtku za poslovne jedince
Na upit pravne osobe A., o ispravnosti utvrđivanja poreza na tvrtku poslovnih jedinica, kojima je porez na tvrtku utvrđen u iznosu do 2.000,00 kuna, nastavno odgovaramo.
Člankom 42. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01) porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu koji propisuje općina ili grad, a ne može iznositi više od 2.000,00 kuna po svakoj tvrtki ili nazivu.
Člankom 42. stavak 2. Zakona propisano je da obveznici poreza na tvrtku koji u svom sastavu imaju poslovne jedinice, obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu, dok se člankom 42. stavak 5. Zakona propisuje da obračun i način plaćanja poreza na tvrtku ili naziv uređuje svojom odlukom općina ili grad.
Shodno navedenom, porez na tvrtku utvrđen za poslovne jedinice u iznosima do 2.000,00 kuna, u skladu je sa odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Povratak na prethodnu stranicu