Gradski i općinski porezi - Porez na nekorištene poduzetničke nekretnine - ukinut 21.02.2007.
Broj klase:410-20/02-01/57
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.07.2002
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine, obveza za 2002. godinu
Na upit o trenutku nastanka porezne obveze kod utvrđivanja poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine, nastavno odgovaramo.
Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine plaća se prema odredbama članka 38.f. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj:l 17/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01 i 117/01). Navedeni porez plaća se na nekretnine namijenjene obavljanju poduzetničke djelatnosti koje se ne koriste. Prema Članku 38.f. stavak 2. navedenog Zakona pod neiskorištenom poduzetničkim nekretninama smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana.
Kako se navedeno razdoblje od godine dana računa od 1. siječnja 2002., odnosno od dana početka primjene općinske ili gradske odluke kojom su ti porezi na temelju Zakona uvedeni, to za 2002. godinu nije ispunjen zakonski uvjet za utvrđivanje tih poreza jer nije protekao zakonski rok od godine dana, koliko je potrebno da se poduzetničke nekretnine ne koriste.
Shodno navedenom za 2002. godinu ne postoji obveza podnošenja prijave radi utvrđivanja poreza na neiskorištene poduzetničke nekretnine iz članka 38.f. navedenog Zakona.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu