Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-20/05--01/42
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 24.08.2005
Oslobođenje od plaćanja poreza na kuću sagrađenu prije 400 godina
Na upit porezne obveznice "A", ostvaruje li pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor, za kuću sagrađenu prije 400 godina i upisanu u Registar nepokretnih spomenika Republike Hrvatske, u nastavku odgovaramo.
Prema članku 35. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03), porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe vlasnici kuća za odmor. Odredbom članka 35. stavak 2. navedenog Zakona, propisano je da se kućom za odmor smatra svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski,
Prema članku 37. Zakona, porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti, na kuće za odmor dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice te na odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina. Pod kućama za odmor koje se ne mogu koristiti smatraju se kuće koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda, te zbog starosti i trošnosti. Prema članku 37. stavak 4. Zakona, općina ili grad može svojom odlukom propisati i druga oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za odmor iz gospodarstvenih i socijalnih razloga.
Shodno navedenom, porez na kuće za odmor plaćaju vlasnici kuća za odmor. Odredbama Zakona predviđeno je oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor za kuće za odmor koje se zbog starosti i trošnosti ne mogu koristiti. Zakonom nije predviđeno oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor koje su stare, ali se mogu koristi, kao ni za kuće za odmor upisane u Registar nepokretnih spomenika. Ako isto oslobođenje nije ni predviđeno odlukom jedinice lokalne samouprave, porezna obveznica ne ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na kuće za odmor. Ministarstvo financija - Porezna uprava ne može mimo postojećih zakonskih odredaba osloboditi poreznog obveznika od plaćanja poreza na kuće za odmor.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu