Gradski i općinski porezi - Porez na kuće za odmor
Broj klase:410-15/03-01/16
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 27.08.2003
Porez na kuće za odmor - rok plaćanja i kamate
Na upit osobe "x", o mogućnosti da se porez na kuće za odmor plaća do kraja tekuće godine te da se pri tome ne obračunavaju zatezne kamate te o mogućnosti obročne otplate poreza na kuću za odmor, u nastavku odgovaramo.

Člankom 38. stavak 4. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da se porez ne kuće za odmor plaća u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Člankom 116. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 i 150/02) propisano je da se na iznos manje plaćenog poreza obračunavaju kamate u skladu sa Zakonom o zateznim kamatama (Narodne novine, broj: 28/96) i Uredbom o visini zatezne kamate (Narodne novine, broj: 72/02). Kamate se obračunavaju od dana dospijeća porezne obveze.

Shodno navedenom, rok za plaćanje poreza na kuću za odmor propisan je Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok su odredbe o kamatama sadržane u Općem poreznom zakonu. Mimo postojećih zakonskih propisa Porezna uprava ne može propisati rok za plaćanje poreza na kuće za odmor niti odobriti plaćanje dospjelog poreza u ratama.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu