Županijski porezi - Porez na automate za zabavne igre (primjena 01.01.2002.)
Broj klase:461-01/05-01/241
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 28.07.2005
Poduzetnik registriran za priređivanje dječjih rođendana
U vezi s vašim upitom od 26.07.2005. godine i namjere da kao poduzetnik registriran za priređivanje dječjih rođendana priređujete i zabavne igre na nekoliko osobnih automata za zabavne igre tipa videoigre, u nastavku daje vam se slijedeći odgovor:
Odredbama članka 23. stavka 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 59/01) propisano je da se pod automatima za zabavne igre smatraju automati koji služe za priređivanje zabavnih igara na računalima, simulatorima, videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima. Automati za zabavne igre razvrstani su u dvije skupine, i to:
1. automati skupine A (videoautomati, simulatori i drugi elektronski automati za zabavu u kojima igrač ne ostvaruje dobitak),
2. automati skupine B (fliperi, biljar, hokej, stolni nogomet, pikada i drugi mehanički automati).
Obveznik poreza na automate za zabavne igre je pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre stavlja u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.
Porezni obveznik dužan je prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjesečno podnositi zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice (markice) za označavanje automata.
Postavljanje automata za zabavne igre, odnosno priređivanje zabavnih igara na automatu ili putem automata, odobrava područni ured Porezne uprave, izdavanjem markice.
Priređivač zabavnih igara posebnu mjesečnu nadzornu markicu, na vlastiti zahtjev, uz prethodnu dostavu dokaza o ispunjavanju propisanih uvjeta, može podići u područnom uredu Porezne uprave na čijem se području automat za zabavu postavlja, a koja važi samo za mjesec u kojem je izvršena prijava i plaćen porez na automate.
S obzirom na gore navedeno, a da biste priređivali zabavne igre na automatima za zabavne igre tipa videoigre u vlastitom poslovnom prostoru u kojem organizirate proslave dječjih rođendana, dužni ste ishoditi potrebno odobrenje nadležnog tijela područnog ureda Porezne uprave.

Povratak na prethodnu stranicu