Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-01/06-01//466
Urudžbeni broj:513-07-21-01/06-2
Zagreb, 05.05.2006
Pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Na upit poreznog obveznika "A" , 90% invalida domovinskog rata, a na temelju opomene zbog neplaćenog poreza, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila u nastavku odgovaramo.

Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine" broj: 117/03, 69/97, 33/00, 73/00 i 127/00, 59/01) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001. godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju invalidi domovinskog rata i invalidne osobe, koji su oslobođene od plaćanja carine i poreza pri uvozu automobila.

Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)samouprave ("Narodne novine" broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002. propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila.

Shodno navedenom, do 31. prosinca 2001. porez na cestovna motorna vozila nisu plaćali samo invalidi domovinskog rata i invalidne osobe koje su pri nabavi vozila bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na promet, dok od 1. siječnja 2002. porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Skrećemo pozornost da porezni obveznik u svom upitu navodi da je dobio opomenu za plaćanje poreza na cestovna motorna vozila, što znači da se radi o konačnim rješenjima o plaćanju poreza na cestovna motorna vozila, protiv kojih više nema pravnog lijeka u upravnom postupku.

S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu