Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-09/05-01/8
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 22.11.2005
Obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Porezni obveznik "A" postavio je upit je li obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2005. godinu, za osobni automobil koji mu je u lipnju 2005. ukraden, te plaća li porez za novi automobil koji je kupio u srpnju 2005.. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Vlasnici registriranih osobnih automobila plaćaju porez na cestovna motorna vozila prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03). Prema članku 17. stavak 4. navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila, dok se člankom 19. stavak 3. Zakona, propisuje da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.
Shodno navedenom, bez obzira na krađu vozila koja je učinjena u lipnju 2005., vjerojatno i prije donošenja rješenja o porezu na cestovna motorna vozila, obzirom da se podaci za utvrđivanje godišnje obveze plaćanja poreza na motorno vozilo utvrđuju prema vlasništvu na dan 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, proizlazi da je sporni događaj krađe nastupio nakon toga roka, pa proizlazi da je porezni obveznik neosporno bio vlasnik vozila na dan 31. ožujka. Stoga je porezni obveznik i obveznik plaćanja godišnjeg poreza na cestovna motorna vozila za taj automobil za 2005. godinu.
Nadalje, odredbama navedenog Zakona, propisano je i da ako se tijekom kalendarske godine nabavi novo motorno vozilo, iza 31. ožujka tekuće godine, vlasnik tog vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila. Kako se prema
navedenoj zakonskoj odredbi, porez na cestovna motorna vozila utvrđuje za dio kalendarske godine, navedeno podrazumijeva zaseban postupak preuzimanja podataka o vlasništvu novih motornih vozila od Ministarstva unutarnjih poslova. Stoga obzirom da je porezni obveznik nabavio novi osobni automobil iza 31. ožujka ove godine, koji još nije bio registriran u carinskom području Republike Hrvatske pa za njega nije nitko platio porez na cestovna motorna vozila za tu godinu, rješenje o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila za dio ove godine, utvrdit će mu se rješenjem slijedeće godine, zajedno sa godišnjim porezom za 2006. godinu.
Povratak na prethodnu stranicu