Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-01/04-01/1485
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 20.10.2004
Porez na CMV - paušalno ili prema vrijednosti
Porezni obveznik postavio je upit plaća li se porez na cestovna motorna vozila prema vrijednosti ili paušalno, obzirom da je za svoj automobil, godine proizvodnje 1998., 142kw, dvije godine za redom dobio porez u visini 1.000,00 kn. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 17. stavak 4. navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila.
Prema odredbama Zakona za cestovna motorna vozila starosti od 5 do 10 godina i snage motora preko 130 kw porez na cestovna motoma vozila plaća se u visini 1.000,00 kn.

Povratak na prethodnu stranicu