Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-01/04-01/1519
Urudžbeni broj:513-07-21-01/04-2
Zagreb, 25.10.2004
Obveznik poreza na CMV pri promjeni vlasništva tijekom godine
Porezna obveznica postavila je upit je li obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2004. godinu, za peugeot 106 proizveden 1995., godine, obzirom da je dana 13. travnja 2004. prodala navedeni automobil. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 2. Zakona pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijasnjem vlasniku.
Znači porez na cestovna motorna vozila plaćaju vlasnici motornih vozila odnosno osobe koje su vlasnici vozila na dan preuzimanja podataka od Ministarstva unutarnjih poslova (31. ožujka tekuće godine). Naknadne promjene, učinjene nakon dana preuzimanja podataka ne utječu na nastanak porezne obveze. Takvo stajalište izraženo je i u presudi Upravnog suda Republike Hrvatske Us - 2207/00 od 6. studenoga 2003. u pogledu utvrđivanja poreza na kuće za odmor koji se utvrđuje na identičan način kao i porez na cestovna motorna vozila. Prema navedenoj presudi porez na kuće za odmor utvrđuje se na temelju podataka o vlasništvu i površini kuća za odmor na dan 31. ožujak godine za koju se utvrđuje porez, a promjene koje su nastale poslije 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez ne utječu na utvrđivanje poreza na kuću za odmor, jer se radi o godišnjem porezu, što znači da se porez plaća u godišnjoj svoti i utvrđuje jednom za cijelu godinu.
Shodno navedenom porezna obveznica obveznik je plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2004. godinu za motorno vozilo peugeot 106 proizveden 1995., obzirom da je navedeno vozilo otuđeno nakon dana preuzimanja podataka.
Povratak na prethodnu stranicu