Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/04-01/16
Urudžbeni broj:15-07/04-2
Zagreb, 18.02.2004
Branitelji-oslobođenje od plaćanja poreza na cestovana motorna vozila
Porezni obveznik dostavio je upit o obvezi plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. U upitu porezni obveznik navodi da je vlasnik osobnog automobila marke ŠKODA OCTAVIA 1,9 TDI. Navedeni osobni automobil porezni obveznik nabavio je u 2000. godini koristeći povlasticu branitelja uz potpuno oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost. Kako je za 2002. godinu ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za navedeno vozilo, porezni obveznik traži i pravo za oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i za 2001. godinu. Na dostavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03) koji se primjenjuje od 1. siječnja 2002., propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00 i 127/00) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001. bilo je propisano da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju invalidi domovinskog rata i invalidne osobe koje su bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na promet pri uvozu automobila.
Shodno navedenom, do 31. prosinca 2001. porez na cestovna motorna vozila nisu plaćali samo invalidi domovinskog rata i invalidne osobe koje su pri uvozu bile oslobođene od plaćanja carina i poreza na promet, dok od 1. siječanja 2002. porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe, uključujući i branitelje, koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila. Dakle branitelji koji su pri nabavi vozila bili u cijelosti oslobođeni od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, ostvaruju pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila tek
od 2002. godine. Stoga ako je porezni obveznik kao hrvatski branitelj bio u potpunosti oslobođen od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila, pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovno motomo vozilo ostvaruje od 2002. godine, dok je za 2001. godinu obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.
Povratak na prethodnu stranicu