Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/03-01/327
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 23.10.2003
Treba li platiti porez na cmv kupljeno tijekom godine od fiz.osobe
Na upit Osobe "A" iz Splita, podliježe li obvezi plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za preostali dio 2002. godine, za cestovno motorno vozilo koje je kupljeno 15. travnja 2002. od fizičke osobe koja živi na području Republike Hrvatske i koja je samim time trebala platiti porez na cestovna motorna vozila za to vozilo, odnosno ako mora platiti porez za to vozilo ima li pravo ostvariti povrat plaćenog poreza na cestovno motorno vozilo za staro vozilo koje je u trenutku kupnje vozila od fizičke osobe prodala istoj toj fizičkoj osobi i za njega platila porez za cijelu 2002. godinu, u nastavku odgovaramo.
Člankom 19. stavak 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik tog vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.
Shodno navedenom, porez na cestovna motorna vozila za preostali dio 2002. godine plaćaju porezni obveznici koji su tijekom kalendarske godine nabavili novo motorno vozilo. Kako se navedena zakonska odredba odnosi na cestovna motorna vozila koja se po prvi puta javljaju u carinskom području Republike Hrvatske, porez po ovoj osnovi ne može se utvrđivati vlasnicima cestovnih motornih vozila koja su vozila nabavili tijekom kalendarske godine ali kupnjom od fizičkih osoba, jer je pretpostavka da su te fizičke osobe kao prijašnji vlasnici platile porez na cestovna motorna vozila za takvo vozilo. Radi rješavanja problema upućujemo poreznog obveznika, da se javi u nadležnu ispostavu Porezne uprave koja je donijela navedeno rješenje za preostali dio 2002. godine.

Povratak na prethodnu stranicu