Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/03-01/251
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 02.07.2003
Utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila
Na upit pravne osobe iz Zagreba, o tome plaćaju li porez na cestovna motorna vozila, za vozila koja imaju u svojem vlasništvu, a koja su registrirana u županijama u kojima imaju poslovne jedinice primjerice u Koprivničko - Križevačkoj županiji, prema sjedištu pravne osobe ili prema sjedištu svoje poslovne jedinice, u nastavku odgovaramo.
Člankom 17. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na cestovna motorna vozila plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla. Prema članku 19. stavak 6. Zakona porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište ili prebivalište obveznika tog poreza.
Člankom 39. stavak 1. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj: 127/00, 86/01 - ispr. i 150/02) propisano je da je sjedište poduzetnika za pravnu osobu sjedište upisano u sudski registar ili drugi registar ili upisnike.
Shodno navedenom, porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je sjedište pravne osobe, dok se sjedištem pravne osobe smatra mjesto upisano u odgovarajući registar, stoga nema pravne osnove da se porez na cestovna motorna vozila utvrđuje prema sjedištu poslovne jedinice.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu