Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/506
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zagreb, 22.01.2003
Posebni porez na promet rabljenih osobnih automobila pri prijenosu gospodarske cjeline ili pogona
Na dopis pod gornjim brojem u svezi s oporezivanjem motornih vozila i plovila posebnim porezom na promet u slučaju prijenosa gospodarske cjeline ili pogona, koji se u skladu s odredbama Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatra neoporezivim, odgovaramo u nastavku.
Prijenos obrta kao gospodarske cjeline u drugi obrt smatra se neoporezivim pod uvjetima propisanim člankom 8. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 73/00).
Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuju porezom na dodanu vrijednost.
Ako u konkretnom slučaju, prema navedenim zakonskim odredbama, pri prijenosu gospodarske cjeline nije postojala obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost, pri prijenosu motornih vozila, odnosno plovila za obavljanje gospodarske djelatnosti, riječ je o prometu na koji se plaća posebni porez po stopi 5% sukladno članku 1. stavak 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
Prijedlog mišljenja klasa: 410-19/02-04/04, ur. broj: 513-07-18-02-2 od 9.12.2002. koji ste nam dali na očitovanje nije u skladu s naputkom Središnjeg ureda klasa: 410-19/02-01/151, ur. broj: 513-07/02-1 od 22.4.2002., pa predmetni upit trebate riješiti u skladu sa navedenim naputkom.
Povratak na prethodnu stranicu