Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/405
Urudžbeni broj:513-07702-2
Zagreb, 20.11.2002
Oslobođenje od plaćanje poreza na cestovna motorna vozila
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, osoba koje nisu u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila, nastavno odgovaramo.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj: 113/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01 i 117/01), koji se primjenjuje od 01. siječnja 2002.godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila.
Shodno citiranom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu, da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet), nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Pravo na navedeno oslobođenje dokazuju dokumentacijom o nabavi vozila iz kojih je vidljivo da pri nabavi nisu platile carinu a niti porez na dodanu vrijednost (porez na promet) u cijelosti. Mimo zakonskih odredaba, Ministarstvo financija nema ovlasti donositi oslobođenja od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu