Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/355
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 18.10.2002
Oslobođenje od plaćanja-status hrvatskog branitelja
Na upit osobe A, koji je temeljem statusa hrvatskih branitelja bio u cijelosti oslobođen od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost pri nabavi vozila, o pravu na povrat plaćenog poreza na cestovna motorna vozila za proteklih 5 godina, nastavno odgovaramo.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00 i 127/00) koji se primjenjivao do 31. prosinca 2001.godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju invalidi domovinskog rata i invalidne osobe, koji su oslobođeni od plaćanja carine i porez na promet pri uvozu automobila.
Člankom 14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave («Narodne novine» broj: 59/01) mijenja se članak 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave, te se propisuje da porez na cestovna motorna vozila )laćaju osobe koje su bile u cijelosti oslobođene plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost poreza na promet) pri nabavi vozila. Navedeni članak Zakona primjenjuje se od 01. siječnja 2002. ,ne.
Člankom 19. stavak 2. Općeg poreznog zakona («Narodne novine» broj: 127/00 i 86/01) propisano je da porezni obveznik ili osoba od koje je bez pravne osnove porez naplaćen ima pravo na rat poreza i kamata na porez, plaćen bez pravne osnove.
Kako je iz upita vidljivo da je porezni obveznik bio u cijelosti oslobođen od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost kao hrvatski branitelj, ostvaruje pravo na oslobođenje od plaćanja poreza
na cestovna motorna vozila, ali samo za 2002.godinu temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za prethodne godine, porezni obveznik, obveznik je plaćanja poreza na cestovna motorna vozila temeljem tada važećih zakonskih propisa. Shodno navedenom, utvrđivanje poreza na cestovna motorna vozila do 31. prosinca 2001 .godine u skladu je sa važećim zakonskim propisima, pa nije riječ o plaćenom porezu bez pravne osnove, te prema članku 19. stavak 2. Općeg poreznog zakona, porezni obveznik, ne ostvaruje pravo na povrat plaćenog poreza.
S odgovorom upoznajte podnositelj upita.
Povratak na prethodnu stranicu