Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/353
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 03.10.2002
Oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Na upit osobe A, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2002.godinu, nastavno odgovaramo.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01 i 117/01), koji se primjenjuje od 01. siječnja 2002. godine, propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila.
Shodno navedenom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet), bez obzira kada su vozilo nabavila, nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za 2002. godinu.
S odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu