Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/193
Urudžbeni broj:513-07/02-3
Zagreb, 17.07.2002
Ministarstvo unutarnjih poslova, Zagreb - oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila
Na upit Ministarstva unutarnjih poslova, o oslobođenju od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila nastavno odgovaramo.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine» broj: 113/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01 i 117/01) propisano je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet) pri nabavi vozila.
Shodno citiranom, osobe koje udovoljavaju navedenom uvjetu, da su pri nabavi vozila bile u cijelosti oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (porez na promet), nisu obveznici plaćanja poreza na cestovna motorna vozila. Pravo na navedeno oslobođenje dokazuju dokumentacijom o nabavi vozila iz kojih je vidljivo da pri nabavi nisu platile carinu a niti porez na dodanu vrijednost (porez na promet) u cijelosti.
Povratak na prethodnu stranicu