Županijski porezi - Porez na cestovna motorna vozila
Broj klase:410-19/02-01/108
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 27.06.2002
Porez na cestovna motorna vozila -zamolba za oslobođenje od plaćanja
Osoba "A", uputio nam je zamolbu za oslobađanjem od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila na osobni automobil što ga je 1997. godine uvezao uz carinsku i poreznu olakšicu hrvatskih branitelja u visini 80%. Navodi da mu je u godini 1999. priznat status hrvatskog branitelja po kojem bi, da je u 1999. uvezao osobni automobil, imao pravo na uvoz osobnog automobila uz povlasticu 100 %, odnosno bez plaćanja carine i poreza. Stoga moli da ga ubuduće oslobodimo plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.
Na navedeni upit odgovaramo u nastavku.
Člankom 18. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, od broja 117/93 do 107/01) propisno je da porez na cestovna motorna vozila ne plaćaju osobe koje su u cijelosti bile oslobođene od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet) pri nabavi vozila.
Odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave nije propisna mogućnost oslobođenja od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila za slučaj naveden u dopisu, odnosno ako se naknadno steknu uvjeti za oslobođenje od plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost (poreza na promet).
U smislu navedenog Zakona gospodin "A" nema pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na cestovna motorna vozila, jer pri uvozu automobila nije u cijelosti bio oslobođen od plaćanja carine i poreza na promet.
Stoga Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava ne može, mimo odredaba Zakona, pojedinog obveznika osloboditi od obveze plaćanja toga poreza.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu