Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-01/04-01/2065
Urudžbeni broj:513-07-21-01/05-2
Zagreb, 17.01.2005
Udjeli u investicijskom fondu - oporezivanje nasljeđivanja udjela
Ispostava Zagreb VI - za nekretnine postavila je upit podliježu li plaćanju poreza na nasljedstva i darove udjeli u otvorenom investicijskom fondu koji se stječu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo.
Prema članku 6. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, l 50/02 i 147/03) porez na nasljedstva i darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.
Prema članku 31. stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine, broj: 107/95, 12/96 i 114/01) dokumenti o udjelu otvorenog fonda neograničeno su prenosivi vrijednosni papiri i glase na ime.
Sbodno navedenom kako su prema odredbama Zakona o investicijskim fondovima dokumenti o udjelu otvorenog fonda vrijednosni papiri, udjeli u investicijskim fondovima koji se stječu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju predmet su oporezivanja porezom na nasljedstva i darove kao vrijednosni papiri.
Povratak na prethodnu stranicu