Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-16/02-01/
Urudžbeni broj:513-07/03-2
Zgreb, 14.01.2003
Oslobođenje od plaćanja poreza na nasljedstva i darove krvnih srodnika u ravnoj liniji
Na upit Područnog ureda Osijek, o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na nasljedstva i darove «krvnih srodnika u ravnoj liniji« temeljem članka 14. točka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u nastavku odgovaramo.
Člankom 14. točka 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01 i 150/02) propisano je da porez na nasljedstva i darove ne plaćaju bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darodavatelja. Pod pojmom «krvnih srodnika u ravnoj liniji« podrazumijevaju se preci i potomci u izravnoj liniji.
Shodno navedenom, porez na nasljedstva i darove prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne plaćaju ni roditelji kada nasljeđuju ili primaju na dar, predmet nasljedstva ili darovanja, od svoje djece.
Povratak na prethodnu stranicu