Županijski porezi - Porez na nasljedstva i darove
Broj klase:410-19/02-01/170
Urudžbeni broj:513-07/02-2
Zagreb, 02.12.2002
Razrez poreza pri darovanju rabljenog motornog vozila
Fizička osoba A zamolila je pojašnjenje u svezi s razrezom poreza u slučaju kada dijete daruje osobni automobil ocu koji je isti automobil ranije darovao djetetu.
Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.
Prema članku 6. Zakona o financiranju jedinica lokalne uprave i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, od broja 117/93 do 117/01) porez na nasljedstva i darove plaća se, među ostalim, na pokretnine ako im je (na dan utvrđivanja porezne obveze) pojedinačna tržna vrijednost veća od 50.000,00 kuna. Odredbom članka 14. stavak 1. istog Zakona propisano je da porez na nasljedstva i darove ne plaćaju bračni drug, krvni srodnici u ravnoj liniji, te posvojenici i posvojitelji umrlog ili darovatelja.
Iz navedene zakonske odredbe razvidno je da darovanje osobnog automobila u slučaju kada ga roditelj daruje djetetu ili dijete roditelju ne podliježe oporezivanju porezom na nasljedstva i darove.
Međutim, prema odredbi članka 1. stavak 2. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine, od broja 139/97 do 107/01), posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se na promet upotrebljavanih osobnih automobila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe.
U skladu s odredbom članka 7. stavak 2. navedenog Zakona posebni porez na promet iz članka 1. stavak 2. ovoga Zakona ne plaća daroprimatelj koji je u odnosu prema darovatelju u prvom nasljednom redu i nasljednik koji je u odnosu prema ostavitelju u prvom nasljednom redu.
To u konkretnom slučaju znači, da kada roditelj daruje osobni automobil djetetu (prema propisima o nasljeđivanju - prvi nasljedni red) ne postoji obveza plaćanja posebnog poreza na promet, ali ako dijete daruje osobni automobil roditelju (drugi nasljedni red) riječ je o stjecanju koje podliježe oporezivanju prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.
S ovim odgovorom upoznajte podnositelja upita.
Povratak na prethodnu stranicu