Igre na sreću i zabavne igre - Ostalo
Broj klase:461-01/05-01/197
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 12.07.2005
Odgovor na upit
U povodu vašeg upita od 14. lipnja 2005. godine a u vezi organiziranja i provođenja igara s elementima sreće i vještine na internet mreži, u kojoj se igrači prijavljuju za sudjelovanje prema različitim stupnjevima i plaćaju pretplatu za pristup igrama te tijekom igranja skupljaju bodove koji se pretvaraju u bonuse s tim da određeni broj bodova nosi sa sobom mogućnost dobivanja određene nagrade (mobitel, knjige, prigodni manji aparat i si.) i drugih upita u vezi s tim, u nastavku vam odgovaramo:
1. Odredbama članka 1. i članka 2. stavka 1. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (,,Narodne novine", br. 83/02) (dalje: Zakon), propisano je da se sustav i uvjeti priređivanja igara na sreću uređuju ovim Zakonom, a da se igrom na sreću u smislu ovog Zakona smatra igra u kojoj se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ovisi o slučaju ili nekom drugom neizvjesnom događaju. Opis pojedinih igara na sreću obvezni je sastojak pravila igara na sreću.
2. Odredbama članka 8. stavka 2. Zakona propisano je da djelatnost priređivanja igara na sreću osim lutrijskih igara, mogu na temelju koncesije i odobrenja obavljati trgovačka društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Koncesije daje Vlada Republike Hrvatske ponuditelju koji je sudjelovao na javnom natječaju. Sukladno odluci Vlade o broju koncesija koje se mogu dati priređivacima, natjecaj za davanje koncesija raspisuje Ministarstvo financija koje provodi natječajni postupak.
3. Odredbama članka 68. Zakona zabranjeno je:
a) sudjelovanje u inozemnim igrama na sreću ako se ulozi uplaćuju na području Republike Hrvatske,
b) prikupljanje uloga u Republici Hrvatskoj za sudjelovanje u igrama na sreću koje se priređuju u inozemstvu,
c) prodavanje, držanje, poslovno ustupanje, oglašavanje i bilo koja promidžba inozemnih srećaka i karata za igre na sreću na području Republike Hrvatske.
Ove odredbe propisane su bez iznimke pa se prema tome odnose i u ovom slučaju kada bi se inozemne igre na sreću organizirale on - line sa servera koji je lociran izvan Republike Hrvatske.
Povratak na prethodnu stranicu