Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/10-01/411
Urudžbeni broj:513-07-21-07/10-1
Zagreb, 31.03.2010
Primjena odredbi članka 69. stavak 3. Zakona o igrama na sreću

Dana 1. siječnja 2010. godine stupio je na snagu novi Zakon o igrama na sreću (Narodne novine broj 87/09 - dalje u tekstu: Zakon).

Ubrzo nakon primjene novoga Zakona uočena je problematika u različitom shvaćanju odredbi članka 69. kojim se regulira priređivanje nagradnih igara. Praćenjem područja priređivanja nagradnih igara primijećeno je da pojedini priređivači i nadalje žele priređivati razne vrste igara pod različitim naslovima (natjecanje, kviz, igra spretnosti i vještine, pitalice....). Nadalje, pojedini priređivači postavljaju upite vezane uz članak 69. stavak 3. Zakona kojim se definira priređivanje društvene igre znanja kviz, a naročito u dijelu „obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza“ i „odvijanje kviza pred javnošću“.

            Člankom 69. stavak 1. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.  

Odredbama članka 69. stavka 3. Zakona propisano je da se nagradnom igrom ne smatraju društvene igre znanja (kvizovi). Društvena igra znanja (kviz), u smislu ovoga Zakona, jest igra koja se odvija pred javnošću, a u kojoj se u vještini, spretnosti i znanju iz različitih područja natječe jedan ili više unaprijed kvalificiranih sudionika prema pravilima priređivača uz obvezno prisustvovanje sudionika mjestu priređivanja kviza, pri čemu pobjeda ovisi isključivo o postignutim rezultatima u zadanoj tematici. U društvenu igru znanja jedan ili više unaprijed kvalificiranih igrača uključuje se isključivo na temelju iskazane vještine i spretnosti, odnosno znanja.

Člankom 3. stavkom 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10 - dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se ovaj Pravilnik primjenjuje i na trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnike koji u svrhu promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju razne vrste igara putem poziva u svim oblicima elektroničkih komunikacijskih mreža te putem SMS usluga. Nastavno, člankom 3. stavak 3. Pravilnika propisano je da se nagradnom igrom ne smatraju društvene igre znanja (kvizovi) iz članka 69. stavak 3. Zakona, kao ni razne vrste natjecanja u kojima se nagrade dijele ovisno o rezultatu ili temeljem odluke ili ocjene stručnog povjerenstva.

Potrebno je naglasiti da priređivač nagradne igre i drugih raznih igara ne može ostvarivati prihod izravno povezan s načinom priređivanja igre (npr. naplata telefonskih impulsa), odnosno ne može formirati fond dobitaka uplatama sudionika, a isto predstavlja i osnovnu razliku između igre na sreću i nagradne igre.

Ministarstvo financija smatra da su uvjeti održavanja društvene igre znanja (kviza) pred javnošću i prisustvovanje mjestu priređivanja kviza ispunjeni ukoliko se igra odvija u realnom vremenu, odnosno kada je sudionicima omogućeno fizičko sudjelovanje u igri u trenutku održavanja (npr. u studiju, u dvorani škole, na igralištu i sl.).Također smatramo da je uvjet javnosti i prisustvovanja mjestu priređivanja kviza ispunjen kada postoji neposredna uspostava komunikacije između sudionika i voditelja kviza prikazivanjem (priređivanjem) igre u realnom vremenu (npr. putem etera, video conference linkom, telefonom i sl.) odnosno kada voditelj kviza u realnom vremenu uspostavlja govornu komunikaciju sa sudionikom, koji se u kviz kvalificirao na temelju iskazane vještine, spretnosti, odnosno znanja, te mu postavlja pitanje iz određene tematike sukladno pravilima igre.

Da bi neka društvena igra znanja u smislu gore navedenoga Zakona bila kviz, potrebno je da osim gore navedenoga budu ispunjeni i svi drugi uvjeti propisani Zakonom i Pravilnikom. 

Povratak na prethodnu stranicu