Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:461-01/05-01/138
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-4
Zagreb, 08.06.2005
Odgovor na upit
Dana 16.5.2005. godine zaprimili smo vaš ponovljeni upit u vezi s vašim prethodnim upitom od 04.05. 2005. godine, a povodom namjere vaše stranke - proizvođača bezalkoholnih pića da organizira promotivnu akciju/aktivaciju, u kojoj bi se tom prigodom predvidio određeni nagradni fond utvrđen od različitih proizvoda za potrošače i to na način da bi postojao određeni broj nagradnih zatvarača s tim da bi se dobitnikom određene nagrade smatrala automatski osoba koja bi dobila takav zatvarač. U ponovljenom upitu imate dilemu da se u navedenom slučaju ne radi o nagradnoj igri pa samim tim da ne postoji obveza traženja predmetne suglasnosti ili priređivanje predmetne promocije nije dopušteno.
U nastavku dajemo vam sljedeći odgovor:
Priređivanje nagradnih igara regulirano je odredbama Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara ("Narodne novine", br. 83/02)i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara ("Narodne novine", br. 158/02).
Odredbama članka 67. stavka 1. Zakona propisano je da nagradne igre u smislu ovog Zakona jesu igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priređivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u igri.
Pravila nagradne igre utvrđuje priređivač a primjenjuju se nakon dobivene suglasnosti Ministarstva financija na pravila nagradne igre i njihove objave u dnevnom tisku.
Odredbama članka 67. stavka 5. Zakona propisano je da nagradne igre ne mogu biti priređene i provedene na isti način kao igre iz članka 3. stavka 1. točke 1. Zakona odnosno kao lutrijske igre na sreću, a način priređivanja nagradne igre ovisi o djelatnosti koja se promiče.
Iz postavljenog upita vidljivo je da se u ovom slučaju dobitnici nagrada utvrđuju automatski ovisno o tome da li je potrošač pronašao dobitni zatvarač kao instant dobitak dakle bez propisanog izvlačenja dobitnika, to upućuje na činjenicu da se u ovom slučaju radi o namjeri priređivanja i provođenja nagradne igre na isti način kao lutrijske igre na sreću.
Prema tome, nedvojbeno je da se u ovom slučaju ne radi o priređivanju nagradne igre na način propisan odredbama članka 67. Zakona. Međutim, radi se istovremeno o namjeri da se priredi i provede aktivacija kao nagradna igra i to na isti način kao što se priređuju i provode igre iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona tj. na isti način na koji se priređuju i provode lutrijske igre na sreću čije priređivanje pravo ima isključivo Hrvatska Lutrija d.o.o., te vam se iz navedenih razloga ne može odobriti njeno priređivanje.
Pored gore citiranog osnovnog pitanja, postavili ste i nekoliko potpitanja vezanih uz organizaciju predmetne aktivacije na koje odgovori proizlaze iz gore navedenog.
Povratak na prethodnu stranicu