Igre na sreću i zabavne igre - Nagradne igre
Broj klase:UP/I-460-02/05-01/455
Urudžbeni broj:513-07-21-07/05-2
Zagreb, 07.09.2005
Primjena članka 67. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara
U svezi poslanih Pravila nagradne igre "X" dana 18. kolovoza 2005. godine i namjere natjecanja u pogađanju točnog rezultata utakmice u nastavku odgovaramo.
Uvjeti i način priređivanja igara na sreću i nagradnih igara propisani su Zakonom o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine, br. 83/02) (dalje: Zakon) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine 158/02) (dalje: Pravilnik).
Člankom 67. Zakona propisano je da su nagradne igre one igre koje radi promidžbe svojih proizvoda i usluga priređuju trgovačka društva te druge pravne i fizičke osobe poduzetnici, pri čemu se priredivač obvezuje izvučenim dobitnicima podijeliti nagrade u robi ili uslugama, a da se od sudionika ne zahtjeva posebna uplata za sudjelovanje u nagradnoj igri.
Pravilnik u članku 5. stavku 1. propisuje obvezu provođenja javnog izvlačenja nagrada predviđenih nagradnom igrom, što je ujedno jedan od osnovnih elemenata nagradnih igara. U skladu s navedenom odredbom priređivač je dužan u pravilima nagradne igre propisati kada, gdje i na koji način će izvlačenje biti obavljeno.
Budući da u opisanom načinu provođenja igre nije predviđeno izvlačenje dobitnika nagrada, već je ideja natjecanje i nagradivanje svakoga tko sudjeluje u natjecanju, te na vrijeme i točno pogodi rezultat pod uvjetom da je sms poslao prije ostalih natjecatelja, na takvu igru ne primjenjuju se odredbe Zakona o priređivanju nagradnih igara i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Iz navedenog proizlazi da u konkretnom slučaju ne postoji obveza dobivanja odobrenja za priređivanje natjecanja od strane Ministarstva financija.
Povratak na prethodnu stranicu